Çocuğunuzdaki ’potansiyeli’ keşfedin

Çilek Ağacı Anaokulları yöneticisi Filiz Şahin çocukların kendilerine has kişilik özellikleri ile doğduklarını ve doğdukları andan itibaren de birbirlerinden farklı huy ve karakter özellikleri sergileyerek büyüdüklerinin altını çizerek, “3-6 yaş arasında çocuklara uygulanabilen testler sayesinde çocukların yeteneklerini keşfetmek ve öğrenme stilini belirlemek mümkün” dedi.
Çilek Ağacı Anaokulları yöneticisi Filiz Şahin eğitim hayatında her çocuğun yeteneğinin ve öğrenme stilinin okuldaki performansında da etkili olduğunu söyledi. Yetenek ve öğrenme stillerinin çocukluktan itibaren hayatı algılayışla şekillendiğini belirten Filiz Şahin “Kişiler öğrenme stilinizi bilmek okul performansından iş performansına kadar her şeyi etkiler” dedi.
Uzman klinik psikologlar tarafından hazırlanan testler sayesinde çocuklardaki potansiyelin keşfedilebildiğini söyleyen Filiz Şahin 3-6 yaş arasında çocuklara uygulanabilen bu testler sayesinde çocukların yeteneklerini keşfetmek ve öğrenme stilini belirlemenin mümkün olduğunu açıkladı.
Çocuğunuzun yeteneğini keşfedin
Çocuklar kendilerine has kişilik özellikleri ile doğduklarını ve doğdukları andan itibaren de birbirlerinden farklı huy ve karakter özellikleri sergileyerek büyüdüklerinin altını çizen Filiz Şahin “Her çocuk kaş, göz, boy gibi fiziksel özellikleriyle nasıl diğerlerinden farklıysa, sahip olduğu yetenek ve yatkınlıklarıyla da başka çocuklardan farklıdır. Çocuğun hem doğuştan getirdiği hem de sonradan kazandığı becerileri farkında olabilmek önemlidir. Hazırlanan ’yetenek analiz testi’ çocukların ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmenize, yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yaparak onların gelişimlerine katkı sunmanız amacıyla hazırlanmıştır. Test çoklu zekâ kuramı temeline dayanan bir çalışmadır. Yetenek alanlarını aşağıda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.
Çocuğun öğrenme stili nasıl seçilir?
Genel inanışın aksine tüm insanların herhangi bir bilgiyi aynı şekilde öğrenemediğini bildiren Filiz Şahin “Her insan yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır. Bu yolları keşfetmek öğrenmenin hızını ve verimliliğini arttırmada çok önemli bir rol oynar. Uzman klinik psikolog tarafından hazırlanan bu testler çocukların öğrenme stillerini tespit etmek, gelişimlerine uygun etkinliklere yönlendirmeye, öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretmenlere ve anne babalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Uygulama sonunda öğrencinin öğrenme stillerinden hangilerinin daha baskın, hangisi ya da hangilerinin daha düşük düzeyde olduğu, öğrencinin en iyi öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için hangi etkinlikler yolu ile öğrenmesi gerektiğini içeren bir rapor oluşturur” dedi.
Filiz Şahin çocuğun yetenek analizi için yapılacak testlerin sonucunda aşağıdaki alanlardan bilgilendirmeler olacağını söyledi.
Sözel – Dilsel Yetenek Alanı
Kişisel – İçsel Yetenek Alanı
Bedensel – Kinestetik Yetenek alanı
Görsel – Uzamsal Yetenek Alanı
Mantıksal – Matematiksel Yetenek Alanı
Kişilerarası – Sosyal Yetenek Alanı
Müzik – Ritmik Yetenek Alanı
Doğa Yetenek Alanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.