GMİS, maden ve MTA işçilerini bilgilendirdi

ZONGULDAK (İHA) – Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 19 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda işyerlerine dağılan Başkanlar Kurulu üyeleri, maden ve MTA işçilerini bilgilendirdi.
GMİS 19 Temmuz 2019 tarihinde aldığı karar doğrultusunda maden ve MTA işçilerini bilgilendirdi. TTK ve MTA’ya bağlı tüm işyerlerinde okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Bugün Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün tüm işyerlerinde, sendikamız üyesi madenci kardeşlerimizle bu toplantıları yapıyoruz. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi toplu iş sözleşmelerindeki gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz ve gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. TTK ve MTA işyerlerinde 2019 yılbaşından itibaren geçerli olacak olan toplu iş sözleşmelerimizin görüşmeleri, mahalli seçimler ve İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi nedeniyle uzadı. Çünkü Hükümet kendi teklifini geciktirdi. Hükümet adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yaptığımız görüşmelerde 60 günlük yasal süreci tamamladık. Ücret maddeleri ile ilgili olarak Hükümet teklifini beklemeye başladık. Kamu işyerlerinde sözleşme görüşmeleri olan Türk-İş’e bağlı 17 sendikanın genel başkanları ve Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak ortak ücret teklifimizi, Hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduk. Bildiğiniz gibi; Kamuda en düşük ücretin 3.500 TL’ye yükseltilmesi, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep ettik. Hükümet kendi teklifini gecikmeli olarak verdi.
Hükümet, 9 Temmuz 2019 tarihinde verdiği teklifinde; 3 bin 500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hükümetin bu teklifini tartışmaya değer bulmadıklarını ve Hükümetten yeni bir teklif beklediklerini açıkladı. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak Hükümetin bu teklifini kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna açıkladık. u gelişmelerden sonra Genel Merkez Yönetim Kurulumuz; Ankara’da Türk-İş Yönetim Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Milletvekilleri ve Türk-İş’e bağlı diğer sendikalarla görüşmeler yaptı.”

Toplu iş sözleşme süreci ve takvim tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi
Bildiride, 19 Temmuz 2019 tarihinde GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun toplandığı ifade edilerek şöyle denildi:
“Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; 19 Temmuz 2019 tarihinde toplandı. Ülkemizdeki ekonomik ve siyasi gelişmeleri, bölgemizdeki savaşa dayanan gelişmeleri, işyerlerimizdeki gelişmeleri, toplu sözleşme sürecini ve önümüzdeki takvimi tüm ayrıntılarıyla değerlendirdik. Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararları kamuoyuna açıkladık.
Bu kararlar doğrultusunda bugün tüm işyerlerimize dağıldık. Hükümeti uyarmak için birlikte sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Kamu Çerçeve Anlaşması’nın hâlâ imzalanmamış olması çalışma yaşamını huzursuz etmektedir. Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ekonomik krizin faturasını biz çalışanlara kesmek için bahaneler arıyorlar. Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz. Biz üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz.
Biz yeraltında doğaya karşı savaşarak rızkımızı kazanıyor, ülkemize ve milletimize katkı veriyoruz. Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek isteyenler ve bizi greve mecbur bırakanlar, ülkemizin ve milletimizin geleceği ile oynamış olurlar. Eğer Hükümet sesimizi duymaz ise sendikamız öncülüğünde yeni eylem ve etkinlikler ile sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. 25 Temmuz 2019 tarihinde Perşembe günü saat 17.00 de Sendikamız Genel Merkez binamızda, Başkanlar Kurulumuzun katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak ve gelişmeler kamuoyuna anlatılacaktır. Hükümetin tavrına göre eylem ve etkinliklerimiz devam edecek. Tüm görüşmelerden ve gelişmelerden haberiniz olacak ve kararları birlikte alacağız. Sonuç itibariyle TTK ve MTA’da yasal görüşme sürecimizin son günü olan 25 Ağustos 2019 tarihinde grevimizi başlatacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlayacağız. 73 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğimizi sürdürecek, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda haklı ve meşru taleplerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.