OKA toplantısı Amasya’da yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında Amasya’da yapıldı.
OKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, “Dış ticaret milli gelirimizin artması, üretim ve ticaret hacminin gelişmesi, iç piyasada ekonomik dinamizmin oluşturulması, üretimde teknoloji kullanımının artırılması, yenilikçi yaklaşımın yaygınlık kazanması, makro iktisadi istikrar ve fiyat istikrarının sağlanması, istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi; özetle, ekonomik kalkınma için oynadığı rol itibariyle büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde ‘TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi Projesi’ hayata geçirilmektedir. Amasya, Çorum, Tokat, Samsun ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odalarının insan kaynakları ve yaygınlaştırma anlamında destek verdiği proje, TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenecektir. Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Dış Ticaret Araştırma Merkezi, iki nitelikli dış ticaret uzmanı ile hali hazırda pilot çalışmalarına başlamıştır. Uzmanlardan biri Kalkınma Ajansının Samsun’daki merkezinde, diğeri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile ajansımızın yatırım destek ofislerindeki uzmanlar da bilgilendirme ve yönlendirme yapmak suretiyle merkezin çalışmalarına destek vermektedir. Çalışmalar, dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel bilgilere erişilebilen veri tabanları üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu 3 farklı veri tabanının yıllık üyelik tutarı yaklaşık 90 bin TL olup yönetim kurulumuzun kararıyla kalkınma ajansımızın kaynaklarından temin edilmiştir” dedi.
Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de katıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.