Van milletvekillerinden sanayi yatırımları hamlesi

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ı ziyaret ederek sanayi yatırımlarını görüştü.
Van milletvekilleri, beraberindeki Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi (KSS) ile Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkan ve üyeleri Ankara’da çeşitli temaslarda bulundular. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ı ayrı ayrı ziyaret ederek Van’daki sanayi yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Van milletvekilleri ve beraberindeki heyet, Van’a pozitif ayrımcılık istediler. Ziyaretlerde Van’ın sanayi alt yapısı ve daha önce yatırım programına alınan Van Gölü Orta Ölçekli KSS, Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği KSS, Erciş OSB ve Gürpınar KSS ile ilgili konuların istişare edildiğini ifade eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, mahalle köşelerine veya sokak aralarına sıkışıp kalmış esnaf ve sanatkârların; plansız atölyelerde, elverişsiz sağlık koşulları altında üretim yapmaya mecbur kaldığını söyledi. Arvas, “Bu durum başta insan sağlığını tehdit etmekte, ayrıca çevre kirliliği, gürültü kirliliği, plansız kentleşme gibi olumsuz sonuçları da doğurmaktadır. Ülkemizde ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı ve sosyal donatıları olan iş yeri topluluklarıdır. Buralarda ortak hareket etme ve çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı bir yönetim biçimini benimseyen küçük işletmeler, gelişimlerini tamamlayarak organize sanayi bölgelerinde büyük işletmelere dönüşebilirler. 2007 yılında kümelenme amacıyla kurulan Mermerciler KSS ve 2012 yılında depremden sonra arz ve talep dengesi gözetilerek kurulan Van Gölü Orta Ölçekli KSS kente katma değer sağlayacaktır. Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında bulunan Erciş Organize Sanayi Bölgesinin yol, elektrik ve idari binası işleri için ödeneğin hızlandırılması, ayrıca Van Gölü Orta Ölçekli KSS ve Gürpınar KSS’nin desteklenmesi de önemlidir” dedi.
Van Milletvekili İrfan Kartal ise, küçük sanayi sitelerinin faaliyet gösterdikleri iş kolu ile toplum hayatının bir parçası olduğunu vurguladı. Kartal, “Küçük sanayi siteleri, işletmelere rekabet avantajı, itibar, saygınlık sağlamasının yanı sıra bu faaliyetlerin muhatabı olan vatandaşlara da kolaylık sağlamaktadır. Benzer iş kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasının amacı, verimliliği arttırmak ve ihtiyaçların daha ekonomik şekilde karşılanmasını hedeflemektedir. AK Parti döneminde cazibe merkezi haline gelen ve büyükşehir statüsü kazanan ilimizde çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alt yapı ve üst yapıları desteklenecek küçük sanayi sitelerinin 2019 yılında ihale edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Van milletvekilleri, bölgesel eşitsizliğin giderilmesi, uzun dönemli ekonomik etkinliğinin sağlanması için sanayi yatırımlarının bölgede teşvik edilmesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için düzenli ve planlı bir yaklaşım olması gerekliliğini de dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.